Zgodnie z przyjętą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienił się dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Głównym założeniem ustawy jest przejęcie przez Gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami, w zamian za opłatę. Dzięki wprowadzonym zmianom, mieszkańcy nie będą już musieli samodzielnie zawierać umów z firmami odbierającymi odpady, lecz to urząd danej gminy zorganizuje przetarg na odbiór odpadów komunalnych od swoich mieszkańców. Dzięki takiemu rozwiązaniu to jedna firma będzie realizować usługi odbioru odpadów co pozwoli na obniżenie kosztów zbiórki oraz poprawienie jakości świadczonych usług.

Na terenie Bielska-Białej Rada Gminy ustaliła następujący sposób odbioru odpadów komunalnych:
 • Selektywnie z podziałem na frakcje: MOKRE, czyli wszystkie odpady ulegające biodegradacji z naszej kuchni i łazienki, SUCHE, czyli surowce wtórne i pozostałe odpady, które można wrzucać do pojemników przydomowych oraz SZKŁO, czyli opakowania szklane ze szkła bezbarwnego i kolorowego, powstające w gospodarstwach domowych
 • Zmieszane

Jeżeli na danej nieruchomości powstaje popiół, należy to uwzględnić w deklaracji. Popiół gromadzimy oddzielnie, w metalowym pojemniku, będzie on odbierany w ramach uiszczonej opłaty.

ODPADY MOKRE

Odpady ulegające biodegradacji, m.in.:
 • odpady kuchenne, resztki z posiłków,
 • resztki i obierki owoców i warzyw,
 • fusy z kawy i herbaty,
 • skorupki jajek,
 • rośliny i ziemia kwiatowa,
 • zabrudzony i zatłuszczony papier i karton,
 • zużyte woreczki i torebki papierowe,

Zużyte środki higieniczne, m.in.:
 • zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, waciki,
 • zużyte plastry, opatrunki, podkłady i podpaski higieniczne,
 • pieluchy jednorazowe typu „pampers” i inne zużyte środki higieny osobistej,
 • zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy,
 • niedopałki papierosów, popiół papierosowy,
 • pozostałości po domowej „hodowli” zwierząt, np. żwirek dla kota, trociny dla chomika,
 • mokre, zabrudzone, szmaty, ścierki,
 • mocno zabrudzone resztkami organicznymi i pleśnią (trudnymi do usunięcia), przemoczone opakowania lub ich części, np. papier z białego sera, podkład pod mięsem na tacce styropianowej (tackę styropianową wrzucamy do odpadów suchych).

UWAGA
Odpady zielone (skoszona trawa, gałęzie, liście) należy kompostować w przydomowym kompostowniku.
 

ODPADY SUCHE

Surowce wtórne takie jak:
 • papier i tektura, gazety, książki, zeszyty, katalogi,
 • tworzywa sztuczne, w tym wykonane z tworzyw sztucznych opakowania po napojach – tzw. PET, opakowania po kosmetykach, opakowania po chemii gospodarczej,
 • odpady wielomateriałowe (np. kartoniki po sokach, kartony po mleku),
 • metal, puszki po napojach, żywności,
 • szkło ozdobne (np. kryształy),
 • fajans,
 • guma, skóra,
 • drewno (fragmenty mieszczące się w pojemniku),
 • drobne tekstylia (rajstopy, bielizna, szmatki),
 • większą ilość tekstyliów należy oddać do PSZOK lub do specjalnych pojemników na odzież rozstawionych na terenie miasta,
 • zmywaki do naczyń, gąbki do kąpieli, szczotki,
 • drobne przedmioty gospodarstwa domowego, np. przybory szkolne, akcesoria kuchenne, zepsuta biżuteria, zepsute zabawki, klocki,

UWAGA
Opakowania należy opróżnić z zawartości, jeśli trzeba przepłukać, zgnieść. Surowce wtórne wyrzucane do SUCHYCH poddane będą recyklingowi, dlatego powinny być czyste. Proszę nie tłuc szkła.

SZKŁO

 • butelki po napojach
 • słoiki po produktach spożywczych
 • opakowania szklane z kosmetyków i chemii gospodarczej


UWAGA
Opakowania należy opróżnić z zawartości, jeśli trzeba przepłukać. Proszę nie tłuc szkła. Do dzwonu/pojemnika na szkło nie wrzucamy:
 • ceramiki, fajansu, porcelany (np. talerzy, kubków, wazonów, waz, misek itp.)
 • szkła stołowego (np. szklanek, kieliszków itp.)
 • szkła ozdobnego (np. szklanych flakonów, świeczników, figurek ozdobnych, kloszy itp.)
 • szkła kryształowego (np. kryształowy kieliszków, wazonów, salaterek itp. )

Te odpady nadal wrzucamy do pojemnika na SUCHE!

 

CZEGO NIE NALEŻY WRZUCAĆ DO POJEMNIKÓW:

 • odpadów niebezpiecznych, tj. akumulatorów, baterii, lekarstw, świetlówek,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tj.: radia, telewizory, monitory, drukarki, sprzęt AGD, itp.,
 • popiołu,
 • kamieni, odpadów budowlanych.


Dla mieszkańców Bielska-Białej został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej (ul. Krakowska 315d) oraz przy ul. Straconki 1
Odpady dostarczane do punktu są przyjmowane od mieszkańców Bielska-Białej bez dodatkowych opłat zgodnie z Regulaminem przyjmowania odpadów do PSZOK.