Zgodnie z przyjętą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienił się dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Głównym założeniem ustawy jest przejęcie przez Gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami, w zamian za opłatę.

Czytaj więcej...

Podkategorie