W związku z nowym harmonogramem odbioru odpadów na 2019 rok przesyłamy worki do gromadzenia papieru, szkła oraz metali i tworzyw sztucznych. Dodatkowe opakowania przeznaczone są do gromadzenia odpadów w przypadku przesuniętego terminu odbioru odpadów.